Month: tammikuu 2015

Tämä Toimii!

Teknoluokkalaiset aloittivat tällä viikolla suunnittelemaan ryhmissä omaa liikkuvaa lelua. Tutustuimme ensin Tämä Toimii! -kilpailun sääntöihin ja ideaan tarinan avulla. Ryhmissä sovittiin myös tehtävänjaosta ja vastuualueista ryhmän jäsenten kesken. Liikkuvan lelun rakentamisen lisäksi huomiota tulee kiinnittää suunnitteluun, mainoksen tekemiseen sekä päiväkirjan kirjoittamiseen koko projektin ajalta. Aikaa työskentelylle on varattu viisi viikkoa. Vielä ennen hiihtolomaa koittaa koulumme oma Tämä Toimii! -kilpailun karsinta, jossa arvioidaan kaikkia projektiin liittyviä osa-alueita paitsi opettajien niin myös oppilaiden toimesta. Parhaiten menestyneet pääsevät kilpailemaan myös Oulun aluekilpailuun, joka järjestetään maaliskuussa.

Ryhmien sisäisen työnjaon selvittyä tutustuimme meille toimitettuihin materiaalipaketteihin ja aloitimme suunnittelun annettujen materiaalien pohjalta.

Tämä Toimii_suunnittelua Tämä Toimii_suunnittelua Tämä Toimii_suunnittelua