Month: tammikuu 2016

Tekno-oppilaat alkuopetuksessa teknologiatutoreina

Viime viikkoina koulumme kakkosluokkalaiset ovat saaneet kokeilla opiskelua Bee-Bot -robottien ja Scratch jr:n avulla. Scratch:llä on ohjelmoitu tarinoita ja Bee-Boteilla on ohjelmoinnin siivellä harjoiteltu matematiikan taitoja, etenkin kertolaskuja.

Viidennen luokan teknologiapainotteisen luokan oppilaat ovat olleet ansiokkaasti opastamassa pienempiä ohjelmoinnin harjoitteissa. Jokaisen teknoluokan oppilaan on tarkoitus toimia teknologiatutorina koulun muille oppilaille jossain vaiheessa opintojaan.

Teknotutorit

Kaupunkiprojektin aloitus

3A-luokka aloitti kaupunkiprojektin kaavoitusarkkitehti Einin johdolla. Eini kertoi oppilaille arkkitehdin työstä, asemakaavasta ja kaavoituksen eri tasoista. Oppilaita kiinnostivat erityisesti verkossa olevat 3D-kartat ja mittakaava, johon päästiin valmistamalla muovailuvahasta pienoismalli omasta itsestä 1:100. Linkki Hiukkavaaran 3D-malliin on tässä:

http://hiukkavaara3d.ouka.fi/

Kaupunkiprojektissa on tarkoitus valmistaa seuraavassa vaiheessa asuinalueen pienoismalli sähköisessä muodossa ja asemakaava myös konkreettisesti.