Month: elokuu 2020

Escaperooms.fi Oulu ja Rajakylän teknoluokat aloittivat yhteistyöprojektin

(in English below) 

Pekka Selin ja Aino Rehu Escaperooms.fi Oulusta esittelivät oppilaille pakohuonepelien periaatteita. (Kuva Jussi Näykki)

Perjantaina 28.8.2020 teknoluokkien oppilaat kuuntelivat keskittyneinä ja osin jännittyneinäkin, kun yrittäjä Pekka Selin ja Aino Rehu Escaperooms.fi Oulusta antoivat heille ainulaatuisen tehtävän: suunnitella ihkaoikea pakohuonepeli Oulun keskustan tiloihin. Kehykset ovat väljät, sillä oppilaat saavat päättää niin pelin teeman, juonen kuin ratkottavat tehtävät. Toisaalta tukea ja apua on tarjolla koko projektin ajan, sillä Pekka käy koululla säännöllisesti sparraamassa oppilaita, ja antamassa palautetta työn edistymisestä. Samoin Rajakylän koulun tekno-opettajat ovat oppilaiden tukena työskentelyn jokaisessa vaiheessa. 

Innostavan startin jälkeen oppilaat tarttuvat tuumasta toimeen, ja projekti käynnistetään tulevalla viikolla pakohuoneen teeman ideoinnilla. Projekti kestää kahdeksan viikkoa, ja sen aikana 4.- ja 6.-luokkalaiset oppilaat työskentelevät pienemmissä teemaryhmissä keskittyen mm. pakohuonetehtäviin, huoneen lavastukseen ja pakohuoneen markkinointiin. Lisäksi 8-luokkalaiset osallistuvat tehtävien suunnitteluun ja toteutukseen. Teknoluokkien opettajat koordinoivat kokonaisuutta, mutta oppilaille annetaan vapaus (ja vastuu) päättää työskentelytavoista, pelin ideasta ja toteutuksesta.  

Viikolla 43 pitäisi olla valmista ja oppilaiden päästä testaamaan itse suunnittelemaansa ja rakentamaansa pakohuonetta. Mutta sitä ennen koululla vietetään kahdeksan intensiivistä viikkoa pakohuonepelien logiikkaan tutustuen, huonetta ideoiden, rakentaen, koodaten ja tehden kaikkea, mitä Oulun (ja kenties koko Suomen) ensimmäisen lasten suunnitteleman pakohuoneen toteuttaminen vaatii. 

Projektin etenemistä saatte seurata tämän blogin välityksellä, sekä Instagram-tilillämme rajakylankoulu_official. 

Essi, Arto ja Jussi

Escaperooms.fi Oulu and technology-classes started a joint project 

On Friday 28th of August the pupils of technology classes listened silently when Pekka Selin (entrepreneur) and Aino Rehu from Escaperooms.fi Oulu gave them a unique task: to design and implement a real escaperoom. A lot of freedom is provided to the pupils since they are free to choose the theme, plot as well as the tasks of a game. However, support and help are available throughout the project since Pekka is regularly visiting the school and giving guidance and feedback from pupils’ work. Also, the teachers are supporting the pupils in every phase of the project.  

After inspiring start the pupils will start the hard work in following week by brainstorming the theme of the room. The project will last for eight weeks, and within that time the pupils are working in smaller groups which are concentrating on different topics like problems, scenery and marketing. The teachers of technology classes are coordinating the project, but pupils are given a freedom (and responsibility) to decide about the working methods as well as the idea and implementation of the game. 

Everything should be ready by the end of October, and pupils are offered a possibility to test the room designed and implemented by themselves. But before that they will work intensively for eight weeks by getting familiar with the idea of escape room, brainstorming, building, coding and by doing everything what Oulu’s very first escaperoom designed by children takes to be successful. 

You can follow our progress through this blog, and also by following our Instagram account rajakylankoulu_official. 

Essi, Arto and Jussi

Tutkittua tietoa oppimisesta Rajakylän koulun teknoprojekteissa (in English below)

Vertaisarvioidussa ’Technology, Pedagogy, and Education’ -lehdessä on julkaistu artikkeli (Vuopala, & al., 2020) monialaisten maker-projektien oppimistuloksista. Aineisto on kerätty Rajakylän koulun teknoluokalta (5 lk), ja se koostuu oppilaiden täyttämistä kyselyistä (N=18), oppilasryhmien laatimista lopputuotoksista (n=5) sekä valmiista projektitöistä (n=5). Projektin tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa talviasunto luokan maskottidinosaurukselle Masalle. Työssä hyödynnettiin niin digitaalisen kuin perinteisen valmistamisen menetelmiä. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että oppilaat olivat tyytyväisiä niin omaan kuin muiden ryhmän jäsenten työskentelyyn projektin aikana. Oppilaat raportoivat oppineensa erityisesti useita teknologiataitoja, mutta myös työskentelytaitoja ja Englannin kieltä (pienryhmien ohjaajat olivat kansainvälisen Learning, Education, and Technology -maisteriohjelman opiskelijoita). Valmiissa projektitöissä näkyi selvästi perinteisen ja digitaalisen valmistamisen yhdistäminen. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää suunniteltaessa monialaisia makers-projekteja perusasteelle.

Artikkelin abstakti ja viittaustiedot löytyvät osoitteesta https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1475939X.2020.1796776

Artikkelin ensimmäinen kirjoittaja, Essi Vuopala, toimii lukuvuonna 2020-2021 Rajakylän koulun toisen teknoluokan (4lk) opettajana. Essi tulee Oulun yliopistolta, jossa hän on toiminut pitkään Oppimisen ja koulutusteknologian yliopistonlehtorina. Erityisinä kiinnostuksenkohteina Essillä on oppimisen taitojen tukeminen ja yhteisöllinen oppiminen sekä teknologiatuettu oppiminen.

Tutustukaahan artikkeliin 🙂 .

Essi ja Rajakylän teknotiimi

New study about learning in the context of maker education

Article ‘Implementing a maker culture in elementary school – students’  perspectives’ (Vuopala, & al., 2020) has been recently published in peer-reviewed journal ’Technology, Pedagogy, and Education’. The study investigated students’ perspectives on working and studying within a maker culture context. Participants were fifth-grade students (n = 18) in a Finnish elementary school Rajakylä who worked on a fabrication project for five days. The data consisted of student questionnaires (n = 18), group presentations (n = 5) and the final fabrication products (n = 5). The findings indicate that students were satisfied with their maker projects in terms of their own contribution as well as their group’s work. Students reported that they learnt various skills, including technical skills, English language and study skills. Although digital fabrication was emphasised in the project, students mostly fabricated the elements for their final product using traditional fabrication methods. The findings from this study can be helpful for designing effective maker projects in primary education settings.

Abstract and reference information can be found at https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1475939X.2020.1796776

The first author, Essi Vuopala, is working in Rajakylä school during year 2020-2021 as a classroom teacher for technology-oriented class (4th grade). Essi has been working a long time at the university of Oulu as a university lecturer in Learning and educational technology. Her interests are especially in collaborative learning, enhancing learning skills, and in technology-enhance learning.

Get familiar with the article and our school!

Essi and Rajakylä technology-team

 

Robomestarit alkaa taas

Kaksi vuotta siten saimme olla mukana huikeassa jännitysnäytelmässä, kun koulumme edusti Oulun seutua Robomestarit -tv-formaatissa Electric Snakes joukkueella. Tänä syksynä Oulun seudulta on kasattu yhdistelmäjoukkue, jossa oppilaita on koulumme lisäksi Kiiminkijoen koulusta sekä Kempeleen Kirkonkylän koulusta. Tänä syksynä Oulun Bittipolliiseissa koulustamme on kisaamassa Veera, Otto ja Elisa sekä aiemman kauden konkareista joukkueen tutoreina Vili, Eero ja Ilona.

Kannattaa olla hereillä sunnuntaisin klo 9.47 jännittämässä miten Bittipolliisien käy. Kausi alkaa tulevana sunnuntaina 16.8. https://areena.yle.fi/1-50318872. Alla on virallinen lehdistötiedote.

Hurjasti tsemppiä kaikille tulevaan kauteen!
Jussi ja muu Rajiksen teknotiimi

 

Robottien taistelu jatkuu!

Robomestarit uudistuu toisella tuotantokaudella

Kolme koululaisten joukkuetta rakentavat ja ohjelmoivat robotteja ja haastavat toisensa vauhdikkaissa tehtävissä. Kahdeksan viikon kamppailu vaatii taitoa, kestävyyttä ja saumatonta tiimityötä. Kun taisteluareenan pöly laskeutuu, ketkä selviytyvät todellisiksi Robomestareiksi?

Joukkueet saavat viikoittain uuden tehtävän, jonka ratkaisuksi he rakentavat robotteja omalla paikkakunnallaan. Viikon lopuksi he esittelevät keksintönsä tuomaristolle studiossa. Tällä kaudella samat joukkueet kisaavat lisäksi studiolla kolmessa vauhdikkaassa haasteessa, eikä törmäyksiltäkään vältytä!

Robomestareiden toisella tuotantokaudella kilpailevat Bittipolliisit Oulusta, Koodikarhut Kontiolahdelta ja Virtaluupit Lohjalta.

Yle Lapset toteuttaa Robomestarit yhteistyössä Innokas-verkoston kanssa, joka ohjaa ja innostaa kouluja luovuuteen ja innovatiivisuuteen teknologian avulla. Mukana ovat myös Suomen Robotiikkayhdistys ja Tampereen yliopiston tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta.

Lisäksi ohjelmassa nähdään, miten robotiikkaa ja automaatiota hyödynnetään tällä hetkellä useissa suomalaisissa yrityksissä.

Ohjelman juontavat Jari Mäkipää ja Juho Kemell. Asiantuntijana ja vakiotuomarina toimii Inka Ruoste.

Robomestarit Galaxissa Yle TV2:ssa ja Yle Areenassa 16.8.2020 alkaen!Lisätiedot: tuottaja Jyrki Laaksonen, jyrki.laaksonen@yle.fi