Desing sprint

Design Sprint on alun perin Googlella kehitetty työskentelymalli. Työskentelymalli pohjautuu muotoiluajatteluun (design thinking) ja ketterään (agile & LEAN) toimintakulttuuriin. Tavoitteena on tuottaa tiiviissä ajassa useita erilaisia ratkaisuja yhdessä rajattuun ongelmaan ja selvittää erilaisten ratkaisujen elinkelpoisuus mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Peruskouluun sopivaksi Desing sprint-mallin ovat muokanneet OP Ryhmän palvelumuotoilijat yhdessä koulumme opettajien kanssa. Design Sprint -malli on suunniteltu alakoulun käyttöön, mutta se on helposti sovellettavissa myös isompien oppilainen kanssa työskentelyyn.

Klikkaa Desing sprint käyttöösi

Mallin kehittämisestä lisää artikkelissa Desing sprint -malli luotiin yritysyhteistyössä.