Yläkoulun teknologiapainotus

Yläkoulun teknologiapainotus toteutetaan alakoulun luokkamuotoisuuden sijasta valinnaisaineryhmänä, joka aloittaa jo seitsemännellä luokalla. Ryhmän maksimikoko on  turvallisuussyistä 16 oppilasta, koska iso osa opetuksesta ja projektitöiden tekemisestä tapahtuu käsityön ja varsinkin teknisen työn ympäristöissä.​

Teknologiapainotuksessa sovelletaan käsityön tavoin, muissa oppiaineissa opittuja tietoja ja taitoja. Esimerkkeinä kuvataiteen sisällöt muotoilussa ja suunnittelussa, fysiikan, kemian ja matematiikan sisällöt projektituotteiden valmistuksessa sekä esim. äidinkielen ja muiden kielten soveltaminen tiedon hankinnassa, dokumentoinnissa ja esitelmissä. Yhteistyötä tehdään eri aineenopettajien kesken silloin kuin se on luontevaa ja mm. yritysvierailuja järjestetään yhteistyössä opon kanssa.​

Alla olevaan kokonaistaulukkoon on koottu yhteen teknologiapainotuksen totetuttamiseen liittyvät keskeisimmät asiatLisäksi koulullamme toteutetaan erilaisia monialaisia kokonaisuuksia luokka-asteittain kaikille oppilaille. Kokonaisuudet voidaan toteuttaa projektipäivinä tai sulautettuina normaaliin opetukseen. Olemme havainneet hyväksi mallin, jossa aineenopettajat sopivat keskenään milloin kokonaisuuteen liittyviä asioita käsitellään, jotta ne saadaan synkronoitua järkevästi. Lisäksi MOK-projektiin pyritään järjestämään jokin yritys/oppilaitosvierailu. Vierailuissa apuna on ollut teknologiateollisuuden MyTech-ohjelma.

Teknologiakasvatukseen liittyviä koulumme MOK-projekteja:​
– 7lk., Vesi (ke, ge, Tn, bg, ko)
– 7lk., Automaatio ja robotiikka (ks, ma)
– 7lk., Desing ja tuotesuunnittelu, suojavaate (ks, ko)
– 8lk., Energia ja ympäristö (fy, ke, Tn, ge)​
– 9lk., Metallit ja yrittäjyys (fy, ke, yo, Tn)

Alla dokumentit, jotka voit muokata omaankäyttöön sopiviksi. PowerPoint-tiedostossa tarkemmin esimerkiksi tuntiresurssien käytöstä.

Yläkoulun teknologiapainotuksen totetuttamisen kokonaistaulukko(.docx)
Teknologiapainotteisuus yläkoulussa(.pptx)
Artikkeli Tekninen opettaja -lehdessä(.docx)

Lähde mukaan järjestämään omalla yläkoulullasi teknologiapainotteista opetusta ja ota yhteyttä allekirjoittaneeseen.

jouni.karsikas@eduouka.fi