Yrittäjyys

Yläkoulun teknologiapainotukseen kuuluu koulullamme yhden vuosiviikkotunnin mittainen yrittäjyyskurssi yhdeksännellä luokalla. Kurssilla perehdytään yrityksen perustamiseen, toteutetaan yritys-, tai asiantuntijavierailu sekä suunnittellaan, valmistetaan ja markkinoidaan liikelahjoja yrityksille.

Alla olevia dokumentteja voi vapaasti hyödyntää omassa opetuksessaan. Menestyvällä yrityksellä tuote pitää olla kunnossa ja senpä takia kurssillammekin panostetaan tuotteen ideointiin, suunnitteluun ja testaamiseen. Hyvää tuotetta on helppo myydä.

Yrittäjyyskasvatus 9lk työsuunnitelma (1vvh) (Jouni karsikas)
Liikelahjan ideointi (4x75min) (Jouni karsikas)
Funktio- ja materiaalianalyysi (Jouni karsikas)

Tilausten seurantataulukko