Monialaiset kokonaisuudet

Monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamisessa voit hyödyntää esim. OP-ryhmän kanssa yhdessä kehittämäämme Design Sprint -mallia.

ALAKOULU


YLÄKOULU

Arjen teknologiaa -koulutuksen satoa


PROJEKTIPOHJA:
Voit käyttää monialaisen kokonaisuuden suunnittelussa ja dokumentoinnissa apuna teknoluokkien projektimallipohjaa.