Month: syyskuu 2015

Kaupunkiprojekti jatkuu

Kouluvuoden ensimmäinen teknoprojekti on käynnistynyt nyt jo 5.-luokkalaisista koostuvan teknoluokan kanssa. Jatkamme jo viime keväänä suunnitteltua pienoiskaupunkiprojektia. Keväällä suunnittelimme ryhmissä kaupungin kaavoitusta 1:100 mittakaavaa noudattaen. Nyt näiden suunnitelmien pohjalta jaoimme pienoiskaupunkialueemme (2,5m x 2,5m) kolmeen kokonaisuuteen seuraavasti:

  • asuin- ja virkistysalue
  • teollisuusalue
  • palveluiden (kauppa, koulu, yms.) alue

Lisäksi kaupungissamme on vesistö, joka on osittain sekä asuin- ja virkistysalueen että teollisuusalueen sisällä.

Aloitimme kaavoituksen asuin- ja virkistysalueesta, joka kattaa pienoiskaupunkimme pinta-alasta puolet. Alueelle sijoitettiin omakotitalo-, rivi/luhtitalo- ja kerrostalotontteja sekä virkistys- ja puistoalue. Opettaja toteutti kaavoituksen vanerin päälle asetetun paperin avulla, jonka jälkeen järjestettiin tonttihaku. Tonttihaussa oppilaat tekivät ryhmissä tonttihakemuksen perusteluineen siitä, mitkä tontit ovat heille mieluisimpia rakennuspaikkoja ja/tai rakennustyyppejä. Tonttien jakamisen jälkeen suunnitellaan ryhmissä oman tontin käyttö eli miten sijoitamme talot, tiet, piha-alueet yms. tontin sisällä. Tämän jälkeen on vuorossa erilaisiin talotyyppeihin ja rakentamiseen perehtyminen sekä talojen suunnittelu ja rakentaminen. Talojen valmistuttua viimeistelemme piha-alueet ja yhteiset tiealueet. Puisto- ja virkistysalue toteutetaan myöhemmin omana osaprojektinaan 3D-suunnittelun merkeissä.

asuinalue_kaavoitus

Kuvassa tontti- ja aluejako asuin- ja virkistysalueen osalta (alueen koko: 1250 x 2500 mm).